Logistický areál Hruškové Dvory, Jihlava

Novostavba skladovací haly s administrativní budovou v průmyslové zóně v Jihlavě. Skladovací hala je navržena jako jednopodlažní dvoulodní prefabrikovaný objekt se systémovým opláštěným z fasádních sendvičových panelů a střešního sendvičového pláště. Administrativní část objektu je řešena jako zděná třípodlažní stavba, s centrálním schodištěm a příslušnými kancelářskými, jednacími, odpočinkovými, sociálními, hygienickými či technickými prostory. Součástí projektu jsou dále […]

Opravna vozidel Blažejovice

Novostavba objektu občanské vybavenosti obce – opravna vozidel. Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysného tvaru s krytým přístřeškem, zastřešený sedlovou střechou. V objektu je navržena hlavní dílna o kapacitě dvou míst pro opravu vozidel skupiny I, administrativní zázemí, prostor pro příjem zákazníků či sociální, hygienické a odpočinkové prostory pro zaměstnance.