Logistický areál Hruškové Dvory, Jihlava

Novostavba skladovací haly s administrativní budovou v průmyslové zóně v Jihlavě. Skladovací hala je navržena jako jednopodlažní dvoulodní prefabrikovaný objekt se systémovým opláštěným z fasádních sendvičových panelů a střešního sendvičového pláště. Administrativní část objektu je řešena jako zděná třípodlažní stavba, s centrálním schodištěm a příslušnými kancelářskými, jednacími, odpočinkovými, sociálními, hygienickými či technickými prostory. Součástí projektu jsou dále odstavné a parkovací plochy, areálové komunikace či opěrná zeď.

Rok
Lokace
Typ stavby
Provedení
Služby