Bytový dům Masarykovo náměstí, Jihlava

Pasport bytového domu na Masarykově náměstí v Jihlavě. Jedná se o kompletní zaměření a zdokumentování stávajícího stavu objektu, které slouží pro jakékoliv budoucí úřední účely (např. pro jednání s katastrálním úřadem, aj.). V domě nepravidelného půdorysného tvaru, o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží, se nachází jedenáct funkčních jednotek přístupných z centrální chodby s historickým točitým schodištěm. Jedná se o památkově chráněný objekt, v historickém jádru města Jihlava, s velmi členitou dispozicí, klenbovými stropy, či konstrukcí krovu v mansardovém tvaru. Pasportizace stavby slouží nejen pro úřední účely, ale také jako projektové podklady pro budoucí stavební zásahy a rekonstrukci stavby.

Rok
Lokace
Typ stavby
Provedení
Služby